gototopgototop

Tancament  

HTML Online Editor Sample
gototopgototop

Aquestà web deixa d'estar actualitzada!

Podeu consultar totes les activitats que hem fet amb anterioritat al 23 de desembre de 2013.

La nova web està disponible a https://sites.google.com/a/xtec.cat/barrufetsantboi/

Escola Barrufet.

tornar_web_barrufet

Què és etwinning?

me_world_etwinningEtwinning és una iniciativa que fomenta l’establiment d’agermanaments escolars i el desenvolupament de projectes de col.laboració a través d’Internet entre centres de països europeus. Forma part dels Projectes d’Aprenentatge Permanent PAP, com a mesura d’acompanyament del programa Comenius.

S’estructura al voltant de tres eixos fonamentals estretament relacionats:

  1. Dimensió europea
  2. Ús de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació
  3. Treball en col·laboració
Etwinning fomenta, per mitjà de les TIC, un ambient de cooperació, intercanvi d’informació i realització conjunta de tasques que s’adapta bé als objectius del constructivisme, l’atenció a la diversitat i a una escola cada vegada més inclusiva.

L’escola Barrufet participa enguany en el projecte eTwinning “Me and my World” amb els alumnes de Cicle Inicial i Cicle Mitjà.

             

En aquest projecte els alumnes de set països europeus treballaran en el desenvolupament d’una millor comprensió de si mateixos i del seu entorn més proper. Consolidaran la seva conciència cultural vers els seus llocs d’origen i els seus països, experimentaran amb l’art per activar la seva creativitat, es familitzaran i adquiriran habilitats TIC (tecnologies de la informació i la comunicació), milloraran el seu anglès com a llengua de comunicació internacional, involucraran a les seves famílies en moments puntuals i es sentiran protagonistes del seu propi aprenentatge. Gaudirem del “TwinSpace”, un espai privat i segur de treball a la xarxa que utilitzarem tots els centres escolars involucrats en el projecte i que ens ofereix una sèrie d’eines per col·laborar i comunicar-nos i compartirem moltes de les activitats realitzades amb les famílies de l’escola mitjançant un apartat especial “etwinning” dins l’English Zone de la nostra página web de l’escola Barrufet.
   
| dimecres, 25. abril 2018 || Designed by: LernVid.com |